O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ JIŘIČKY MB

 

Občanské sdružení Jiřičky MB (IČO: 269 85 187) bylo založeno k 1. 1. 2005 jako platforma pro dětský pěvecký sbor Jiřičky. Občanské sdružení zastupuje pěti- či vícečlenná volená rada, jejíž jmenný seznam je doplněn o informaci, s jakými otázkami se můžete na jednotlivé členy obracet.

Členové rady OS Jiřičky MB, zvolení 11. 09. 2006:

Radek Břicháček - předseda sdružení, jedná s úřady, veřejností a rodiči, organizačně zajišťuje akce sboru, spravuje účetnictví

Alexandra Čermáková – správkyně účtu a pokladny OS, jedná s rodiči / členy sboru

Václav Jiřička - spravuje vnitřní organizaci sdružení a sboru, zajišťuje informační a propagační materiály, spravuje webovou stránku sboru

Ilona Nováková – zprostředkovává styk s rodiči / členy sdružení, organizuje hudební akce sboru

Andrea Gerišerová - zprostředkovává styk s rodiči / členy sdružení, pomáhá s organizací, zdravotnice

Dagmar Čírtková - zprostředkovává styk s rodiči / členy sdružení, pomáhá s organizací

Kliknutím na jméno lze radu kontaktovat e-mailem.

 

Členům OS, kteří se s námi již rozloučili, srdečně děkujeme za jejich činnost:

Michal Kopal – předseda v letech 2005 – 2006

Ivana Matoušková

 

Stanovy OS Jiřičky MB

Jsou na požádání k nahlédnutí u předsedy sdružení nebo k zaslání e-mailem. Obsahují:

 

I. Název a sídlo sdružení

II. Statut sdružení

III. Cíl činnosti sdružení

IV. Členství

V. Práva a povinnosti členů

VI. Orgány sdružení

VII. Valná hromada

VIII. Rada sdružení

IX. Předseda

X. Zásady hospodaření

XI. Zánik sdružení

XII. Závěrečná ustanovení

 

Přihláška člena Občanského sdružení JIŘIČKY MB - viz zde

 

Verze pro tisk

 Mladá Boleslav 2004